USÖ- Nytt parkeringshus i Örebro

Westins Fönsterteknik AB har erhållit uppdraget av NCC Sverige AB att på totalentreprenad uppföra samtliga fasader vid bygget av det nya stora parkeringshuset vid Örebro Universitetssjukhus. Fasaderna kommer utföras vinklade glasskivor med screentryckt mönster samt sträckmetallpaneler. Totala fasadytan uppgår till ca 6000m2 varav hälften glas och hälften sträckmetall. Westins Fönsterteknik ABs entreprenadkontrakt innefattar projektering, projektledning, tillverkning, montering.
Med plats för cirka 820 bilar och en ny godsmottagning i bottenplanet blir det Örebros största parkeringshus. Läget gör att byggnaden blir ”ansiktet utåt” för hela sjukhusområdet varför det fått en spektakulär arkitektonisk design. Utförandet bygger på en förstudie av Sweco som sedan har förvaltats av Klara Arkitekter.


Byggherre: Regionens Hus Örebro
Beställare: NCC Sverige AB
Arkitekt: Sweco/ Klara Arkitekter AB


Start projektering: Juni 2017
Start Produktion: December 2018
Färdigställt: Augusti 2019

Länk till Film https://www.youtube.com/watch?v=e4K3EROf3vY