Studenternas Arena - Uppsala

Westins fönsterteknik AB har tilldelats uppdraget av IN3PRENÖR AB att på totalentreprenad uppföra samtliga fasadglaspartier då en ny fotbollsarena med tillhörande kontorsbyggnad uppförs i centrala Uppsala. Fasadglaspartierna utförs med 3 och   2 -glas isolerglas som monteras i system aluminiumstystem. I entreprenaden ingår även dörrglaspartier i stål som är integrerade i glasfasaderna. Total omfattning fasadglaspartier är ca 3500 m2 fasadsyta Westins Fönsterteknik AB's entreprenadkontrakt innefattar projektledning, tillverkning och montering.

Mer än bara sport
Studan har genom historien varit en händelserik plats. Tidigt 1900-tal föddes idrottsplatsen Studenternas. Över hundra år senare, år 2020, är Studenternas så mycket mer än en fotbollsarena. Det är Uppsalas nyaste mötesplats - och en del av stadens största vardagsrum. Här finns café/restaurang, gym, butiker och kontor. Och alldeles intill ligger ett helt nytt torg - dubbelt så stort som Stora torget. Tusentals besökare lockas dit av maten, mötena, kulturen, upplevelserna, parken, ån och idrotten - varje dag.

Byggherre: Sportfastigheter Uppsala
Beställare: IN3PRENÖR AB
Arkitekt: FOJAB Arkitekter

Start projektering: Sommaren 2018
Start produktion: Hösten 2018
Färdigställande: Hösten 2019

Följ bygget på webbkameran:
http://www.webbkameror.se/byggkameror/in3prenor/index.php